Projektstyring

Projektstyring er en tillidssag og en kernekompetence hos KP Automation. Derfor lægger vi særdeles stor vægt på, hvordan vi dokumenterer hvert enkelt projekt. Alle projekter tilknyttes en fast projektleder, der har det overordnede ansvar fra start til slut.

 

Særligt når man udvikler kundetilpassede specialmaskiner og andre industrielle løsninger med højteknologi, er en professionel og stram projektstyring nødvendig.

 

Vores projektstyringsmodel sikrer et fornuftigt informations flow mellem alle involverede parter. Herved sættes skarpt fokus på overholdelse af tidsfrister, minimering af omkostninger og dermed skabes merværdi for jeres forretning.

 

Alle projekter beskrives i projektstyringsmodellen. Sådan sikrer vi, at definerede kravspecifikationer og succeskriterier opfyldes, og samtidige møder, tilretninger, funktioner, grænseflader og beskrivelser dokumenteres undervejs.

 

Den høje detaljerings- og dokumentationsgrad gør, at alle involverede parter i processen – både interne og eksterne – sikres et løbende flow af informationer.